Wat zijn de Terugbreng Kosten?
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De Terugbreng Kosten zijn een bedrag dat wordt toegepast wanneer het voertuig wordt teruggebracht naar een andere locatie dan waar het oorspronkelijk werd opgehaald.

Deze kosten hebben als doel de kosten te dekken die gepaard gaan met het terugbrengen van de auto naar de oorspronkelijke locatie, omdat voertuigen aanvankelijk worden toegewezen aan specifieke vestigingen, wat van invloed is op de uiteindelijke kosten.

Belangrijk: Deze service is alleen beschikbaar voor verhuurbedrijven die vestigingen hebben in beide steden van uw reservering. Als uw zoekopdracht op onze website de voorwaarde bevat om het voertuig in een andere stad terug te brengen, voldoen alle getoonde resultaten aan deze eis.

Was dit een antwoord op uw vraag?